Mühendislik Hizmetleri

Periyodik Kontrol Departmanı

Elektrik Tesisatı

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere ve Proje şartlarına uygunluğa göre Periyodik Kontrol gerçekleştirilir.

 

Ex Tesisatı ve Ekipmanların Periyodik Kontrolleri

TS EN 60079-14 ve TS EN 60079-17’ye göre Periyodik Kontroller gerçekleştirilir.

 

Paratoner (Yıldırımdan Korunma Tesisatı)

TS EN 62305 Standardına ve Projeye göre Periyodik Kontrol gerçekleştirilir.

 

Topraklama Tesisatı

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği esaslarına göre her nokta ayrı ayrı ölçülerek raporlanır.

 

Enerji Analizleri

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Harmonik Analizlerle EN 50150 standartlarına uygun olarak, tüm vakaları kayıt ederek, gözlemleriz, ölçülerdeki sınır değerlerin aşılması durumunda tesisatla ilgili detaylı periyodik kontrol raporları sunarız.

 

Termal Kamera Kontrolleri

Mevcut termal kameralarımızla en iyi mühendislik tekniklerine göre elektrik tesisatı, tank ve borulamalarda, korozyon veya malzeme yapılarına göre detaylı sıcaklık farklılıklarına göre sapmalar belirlenerek periyodik kontrol raporları sunulmaktadır.

 

Yangın Algılama Sistemi Periyodik Kontrolleri

TS EN 54-14 standardına ve Projeye göre Periyodik Kontrol gerçekleştirilir.

 

Akülerin Periyodik Kontrolleri

Azaltılmış test karmaşıklığı, basitleştirilmiş iş akışı ve sezgisel kullanıcı arabirimiyle oluşturulmuş cihazlarımızla Periyodik Kontrolleri gerçekleştirmekteyiz.

Akü Testi farklı sabit pillerin ve önemli yedek pil uygulamalarında kullanılan pil şarj ünitelerine yönelik bakımları, sorun giderme ve performans testleri yapılarak gerçekleştirilir.

 

Yazılım Departmanı

Makine Kabulü Android Uygulaması Yazılımı.

 

Proje Departmanı

- Endüstriyel Havalandırma Projelerinin CFD Modellemesi yapılarak 3D çizilmesi,

- Yangın Tesisatı Projelerinin Çizilmesi,

- Drenaj Sistemi Projelerinin Çizilmesi,

- P&ID Projeleri Çizilmesi,

- Patlama Duvarları Hesaplanması,

- Raf Sistemlerinin Projelendirilmesi,

- Yangın Algılama Tesisatı Projelendirilmesi,

- Ex Ekipmanların Seçimi ve Montajı İçin Tasarımların Oluşturulması,

- Yangın Mühendisliğine Uygun Bina Tasarımları

- Proje Bazlı Yangın Koruma Sistemleri Analizi,

- Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Uygunluk Analizleri Yapılması,

- PHAST 3D ve MC yazılımıyla Termal Etki, Patlama Etkisi ve Toksik Etki Analizleri,

- Tesis Tasarımında Projelendirme ve Anahtar Teslimi İşlerin Yapılması,

 

Risk Temelli Kontrol Yöntemleri (RBI)

API 580, API 581, DNV RP G101_RBI, DNVGL-RP-0002,  EEMUA 154, EEMUA 159 normlarına göre Projelerin Hazırlanması.