ISO 31000 Risk Yönetimi - Farkındalılık Eğitimi

Kimler Katılmalı

Risk Yönetim Sistemi kurmayı planlayan, mevcut risk yönetim sistemlerini uluslararası ilke ve yaklaşımlara göre gözden geçirmek isteyen kuruluşların üst düzey yöneticileri, direktörler, kuruluş stratejisini belirleyenler, risk profesyonelleri, proses sahipleri, İSG Müdürleri, Kalite Müdürleri, finans direktörleri, İK Direktörleri, Üretim Müdürleri, Fabrika Müdürleri ve Yönetim Sistemi Müdürleri ve yöneticileri için uygundur. Diğer alt kademe yöneticileri ve çalışanlar için genel çerçeve ve farkındalık eğitimleri verilebilir. Bu eğitim ISO 31000 kurumsal risk yönetimi sistemini kuruluşlarında entegre etmelerine ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamalarına yol gösterici olacaktır. Eğitime kamu ve özel sektör olmak üzere üretim ve hizmet sektörleri katılabilir.

 

İşinize Faydası

Katılımcılar, risk yönetiminin önemi, felsefe, yaklaşım ve kavramları, ISO 31000 Risk Yönetimi farkındalığı, prensip ve gerekleri doğrultusunda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 vb. yönetim sistemlerinde tanımlanan risk yönetimini değer yaratacak şekilde kurmaları ve işletmeleri için kapsamlı, uygulamaya dönük bilgi sahibi olacak beceri ve yetkinliklerini geliştireceklerdir. 

Kuruluş eğitimlerinde eğitim konuları katılımcıların sektörlerine uygun vaka analizli çalışmaları yapılabilmektedir. Yurt dışında yer alan 30’un üzerinde onaylanmış eğitmenlerimizle bu hizmeti sunmaktayız. Genel katılıma açık eğitimlerde ise herkesin katılabileceği bir örnek kuruluş üzerinde risk yönetimi ve olgunluk modeli çalışmalarıyla desteklenerek farkındalık oluşturulmaktadır.

 

Eğitim Yapısı

- Değişen dinamikler, Belirsizlikler ve Sürdürülebilirlik

- Yönetim Sistemi Olgusundaki Değişiklikler,

- Hedeflerle Yönetim Felsefesi

- Risk Yönetimi Olgusu

- Risk Yönetiminin Önemi

- ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Standardı

- Riske Kavramsal Bakış

- Risk Yönetim Felsefe ve Yaklaşımları

- Risk Yönetim İlkeleri

- Risk Yönetim Çerçevesi

- Risk Yönetim Organizasyonu, Rol ve Sorumluluklar

- Risk Yönetim Politika ve Stratejileri

- Risk Yönetim Sistemi Kurma

- Risk Yönetim Süreçleri

- İletişim ve Danışma

- Risk Belirleme ve Tanımlama

- Risk Analizi

- Risk Değerleme

- Kalitatif ve Kantitatif Risk Değerlendirme Teknikleri

- Risk Tanımlama ve Raporlama

- Risk İzleme ve Değerlendirme

- Risk Yönetiminde İleri Yaklaşımlar

- Uygulama Örnekleri

 

Daha fazla bilgi için: www.g31000.org