ISO 31000 Profesyonel Risk Yöneticisi Eğitimi

Bu eğitim katılımcıların sertifikalı Profesyonel Risk Yöneticisi olmalarını sağlar.

Eğitim Sertifikaları, her büyüklükte, her sektörde kamu ve özel sektördeki organizasyonlar tarafından kullanılabilen ISO 31000 risk yönetim standardına dayanır. Bu üç günlük eğitimde, katılımcılar, ISO 31000 risk yönetimi standardının temelleri konusunda yetkinlik geliştirirler. Derin öğretim, pratik alıştırmalar ve yeteneklerini test eden, sınav soruları temel alınarak katılımcılar zorlu sınavı geçmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanırlar. ISO 31000 standardında önerilen sözcük dağarcığı, ilkeler, çerçeve ve risk yönetimi sürecini iyi bilirler. Eğitim boyunca, ISO 31000 Risk Yönetimi İlkeleri ve Kurallarını bütünüyle sunacağız ve onu destekleyici iki büyük kısmı, ISO Kılavuzu 73: 2009 ve IEC / ISO 31010: 2009 Risk Değerlendirme Teknikleridir.

 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

- ISO 31000'e uygun kelime haznesi, prensipler, çerçeve ve risk yönetimi sürecini kavrayabilme

- ISO 31000'in 40'dan fazla ülkenin kabul ettiği uluslararası kabul gören bir standart olarak faydalarını anlamak.

- Farklı geçmişe ve risk yönetim deneyimine sahip insanlarla ISO 31000 hakkında etkili iletişim kurma yeterliliğini kazanmak.

 

Eğitim İçerikleri

1. Gün: Risk yönetimi kavramlarına giriş
-  ISO 31000 tarafından tanımlanan risk yönetimi sözlüğünü anlama

- Bir organizasyon için risk yönetiminin faydalarının anlaşılması

- ISO 31000 risk yönetimi ilkelerini ve risk yönetimi çerçevesini ve sürecini nasıl etkilediğini anlamak

- Gün boyunca öğrenilen kelimeler üzerinde test ve değerlendirme

 

2. Gün: Risk yönetimi çerçevesi ve süreci
- Risk yönetimi çerçevesini yüksek düzeyde anlama

- Risk yönetim sürecinin ayrıntılı sunumu

- Risk tanımlama, risk analizi, risk değerlendirmesi ve risk iyileştirme

- ISO 31010'da önerilen birçok risk değerlendirme tekniği nasıl uygulanacağına ilişkin detaylı bilgi

- Gün boyunca öğrenilen konular üzerinde test ve değerlendirme

 

3. Gün: Risk yönetim süreci devam ediyor, genel inceleme ve sertifikasyon sınavı
- İletişim ve danışma

- İzleme ve inceleme

- İnceleme: Bilgilerinizi örnek sınav soruları ile sınama

- Global ISO 31000 Temelli Risk Yönetimi Platformu ve Enstitüsü

- ISO 31000 Risk Yönetimi Profesyonel Sınavı süresi: 2 saat

 

ÖN GEREKLİLİKLER

Katılanlar, ders öncesinde ISO 31000 risk yönetimi standardını, özellikle de ISO 31000 standardında önerilen kelime haznesi, prensipleri, çerçeveyi ve süreci okumalıdır.

 

EĞİTİM YAKLAŞIMI

- Eğitimimiz hem teori hem de pratik örneklere dayanmaktadır

- Dersler, gerçek hayat senaryolarından örnekler içeriyor

- Sınav hazırlığına yardımcı olmak için birçok test sorusu

- Sınırlı sayıda katılımcıya izin verilmektedir, böylece herkes öğrenme ve eğitim uygulamalarında bire bir katılım sağlayabilmektedir.

 

SINAV ve SERTİFİKASYON

- Sınavın "Sertifikalı ISO 31000 Profesyonel Risk Yöneticisi" olması, tüm dünyadaki personel sertifikasyon sürecini uyumlu hale getirmek için tasarlanan ISO / IEC 17024 standardının gerekliliklerini karşılıyor. Sınav aşağıdaki beş yetkinlik alanını kapsar:

. Temel kavramlar

. Terimler ve tanımlar

. Risk yönetiminin esasları

. Risk yönetimi çerçevesi

. Risk yönetimi süreci

. Sınavı başarıyla geçenlere ve bu başarı sertifikası verilerek ilgili diğer tüm şartları yerine getiren katılımcılara;

"C31000 - Sertifikalı ISO 31000 Profesyonel Risk Yöneticisi" sertifikası verilecektir.

 

 

NOT: Eğtim sonunda başarılı olan adaylar Seyir Akademi sertifikası ve G31000 sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Uluslararası geçerliliği kabul edilen C31000 Sertifikaları Cenevre-İsviçre'den kargo ile gelmektedir. Bu nedenle 30 iş günü içerisinde ıslak imzalı sertifikalarınız adresinize teslim edilir.

 

Daha fazla bilgi için www.g31000.org