ISO 31000 Baş Denetçi Eğitimi

 1.Gün: G31000 Risk Yönetimi Olgunluk Modeli Hakkında (RMM)

G31000 RMM yapısı ve uygulaması

1. Adım: Aşağıdaki ilkeler hakkında veri toplama ve doğrulama

A. Risk yönetimi değer yaratır ve korur

B. Risk yönetimi, tüm örgütsel süreçlerin ayrılmaz bir parçasıdır

C. Risk yönetimi, karar vermenin bir parçasıdır

D. Risk yönetimi açıkça belirsizliğe işaret eder

E. Risk yönetimi sistematik, yapılandırılmış ve zamanlamalıdır

 

2.Gün: G31000 Risk Yönetiminin Olgunluk Modeli Uygulanması,

Aşağıdaki ilkeler hakkında veri toplama ve doğrulama:

F. Risk yönetimi mevcut en iyi bilgilere dayanmaktadır

G. Risk yönetimi

H. Risk yönetimi insan ve kültürel faktörleri dikkate alır

I. Risk yönetimi şeffaf ve kapsayıcıdır

J. Risk yönetimi dinamik, iteratif ve değişime duyarlı

K. Risk yönetimi, organizasyonun sürekli iyileştirilmesini kolaylaştırır

2. Adım: G31000 Risk Yönetimi Olgunluk Modeline dayalı yol haritaları geliştirme

3. Adım: Toplam risk olgunluk seviyesinin hesaplanması

 

Daha fazla bilgi için www.g31000.org