IECEx Danışmanlığı

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması ve güncellenmesi işleri
İşletme yerleşim planlarının temin edilmesi ve üzerinde değerlendirmelerin yapılması
Muhtemel patlayıcı atmosfer noktalarının planda işaretlenmesi
İşletmede mevcut patlama riski oluşturabilecek Gaz, Buhar, Sis / Toz tespitlerinin yapılması
Analiz sonuçları kullanılarak, ilgili standartlar doğrultusunda hesaplamaların yapılması,
Çalışma ortamında kaynaklanabilecek veya işletme proseslerinden kaynaklanabilecek olan patlayıcı atmosfer risklerinin değerlendirilmesi.
KKD'ların uygunluk analizi ve olması gereken donanımlara karar verilmesi
Hesaplama sonuçları kullanılarak tüm sahada risk bölgelerinin belirlenmesi ve vaziyet planı üzerinde TS EN 60079-10-1, TS EN 60079-10-2 standartlarıyla NFPA Kod'ları, IGEM/SR/25, EI:15:4Ed. TS EN IEC 62485-2:2018 ve TS EN 16985 standartları doğrultusunda bu bölgelerin işaretlenmesi,
Manyetik alan ölçümü, radyo frekans ölçümü, iş kıyafetleri uygunluk ölçümü, zemin uygunluk ölçümlerinin yapılması,