Danışmanlık Hizmetleri

Güvenlik Raporu Hazırlama, Yangın Risk Analizi Yapılması, BEKÖP Raporu Hazırlama, TMGD (ADR) Danışmanlığı.

Güvenlik Raporları konusunda Seyir Akademi olarak anahtar teslim Güvenlik Raporları hazırlamaktayız.

Güvenlik Raporu Hazırlama

Üst seviyeli Kuruluşların kapsamında giren çalışmalar 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” ve eklerinin hükümlerine uygun bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Güvenlik Raporları konusunda Seyir Akademi olarak anahtar teslim Güvenlik Raporları hazırlamaktadır.

 Bu kalemler üç ana başlık altında toplanmaktadır.

- Güvenlik Raporu tebliğinde yer alan yazım şartlarına tam uyum,

- Güvenlik Yönetim Sisteminin Kurulması,

- Mevcut sistemde istenen minimum 10-4 şartının sağlanması için kantitatif risk değerlendirmesi çalışmaları yapılması.

Kuruluşunuzda daha önceden hazırlanmış olan Güvenlik Raporlarının denetim ekibimizle birlikte yasaya uyum denetimlerini gerçekleştirmekteyiz.

 

Yangın Risk Analizi Yapılması

Uluslararası standartlara göre yanıcı maddelerin yanma hızlarına ve yangın güvenliğine ilişkin, yangın mühendislik tasarım şartlarını ve tutuşturucu kaynaklarla aktif hale gelme ihtimalleri dikkate alınarak yangın güvenliği risk değerlendirmesi çalışmaları yürütülmektedir.

 Yangın Risk Analizi sırasında ulusal ve uluslararası standartlara göre inceleme adımları;

- Yangınla mücadelede pro aktif sistemlerin yeterliliği,

- Yangınla mücadelede reaktif sistemlerin etkinliği,

- Acil durum güzergâhları ve çıkışlarının yeterliliği,

- Yangın algılama ve uyarı sistemleri kurulum şartları uygunluğu,

- Yangın söndürme ekipmanlarının uygunluğu ve yeterliliği,

- Tehlikeli maddelerin uzaklaştırılması veya güvenli bir şekilde depolanması,

- Acil durum yangın tahliye planları,

- Korunmasız insanların ihtiyaçları, örneğin yaşlılar, küçük çocuklar veya engelliler,

- Tesislerdeki çalışanlara ve diğer kişilere bilgi sağlanması,

- Personel yangın güvenliği eğitimi.

 

BEKÖP Raporu Hazırlama

Alt seviyeli Kuruluşların kapsamında giren çalışmalar 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” ve eklerinin hükümlerine uygun bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda BEKÖP Raporları konusunda Seyir Akademi olarak anahtar teslim BEKÖP Raporları hazırlamaktadır.

Kuruluşunuzda daha önceden hazırlanmış olan BEKÖP Raporlarının denetim ekibimizle birlikte yasaya uyum denetimlerini gerçekleştirmekteyiz.

- BEKÖP Raporu tebliğinde yer alan yazım şartlarına tam uyum,

- Güvenlik Yönetim Sisteminin Kurulması,

- Mevcut sistemde istenen minimum 10-4 şartının sağlanması için kantitatif risk değerlendirmesi çalışmaları yapılması.

 

TMGD (ADR) Danışmanlığı

Kuruluşların, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevlendirmekle yükümlü olduğu alanlarda SEYİR AKADEMİ olarak aşağıdaki iş adımlarına göre sistemler kurmak için danışmanlık faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

- ADR için yıllık çalışma planının oluşturulması ve hedeflerin belirlenmesi,

- ADR kapsamında faaliyet belgesinin incelenmesi, onay sürecinin takibi,

- Mevcut durumun incelenmesi, ihtiyaçların tespit edilmesi,

- Tesiste kullanılan veya bulundurulan kimyasal maddelerin MGBF’larının tedarik eğitimi,

- Yapılan incelemeye göre tehlikeli maddelerin listesinin oluşturulması,

- ADR’ye göre sınıflandırma yapılması,

- Un numarasında göre taşınma şekli ve yönteminin anlatıldığı talimatlar hazırlanması,

- Depo çalışanlarına etiketleme ve araç kontrolü hakkında eğitimler verilmesi,

- Şoförler için ADR konvansiyonunda uyması gereken kuralların içeren talimatlar oluşturulması,

- Şoförler için ADR konvansiyonunda uyması gereken kuralları içeren eğitim verilmesi,

- Taşıma evraklarının oluşturulması, örneklerinin çalışanlarla paylaşılması, sistemin kurulması,

- Kimyasal maddelerin aylık tutulan kayıtların incelenmesi ve sistem üzerinden takibi yapılması,

- Kimyasal maddelerin yıllık olarak bildirimlerinin yapılması.